Hz. Mehdinin (ə.s.) çiynində peyğəmbərlik möhürü var


Ana səhifə