Hz. Mehdinin (ə.s.) iki çiyni arasında (sağ sinəsində) yarpaq şəklində böyük əsmər rəngdə ləkə var


Ana səhifə